جلسه بررسی طرح  هفت گام توسعه اقتصادی و اشتغال روستاها و مناطق محروم
جلسه بررسی طرح هفت گام توسعه اقتصادی و اشتغال روستاها و مناطق محروم
جلسه بررسی طرح هفت گام توسعه اقتصادی و اشتغال روستاها و مناطق محروم
جلسه بررسی طرح هفت گام توسعه اقتصادی و اشتغال روستاها و مناطق محروم شهرستانهای استان در دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و با حضور فرمانداران استان و به ریاست موفق مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری در روز شنبه مورخه ۹۸/۷/۲۰ برگزار گردید. در این جلسه طرح های پیشنهادی و تهیه شده توسط دفتر امور روستایی و شوراها به فرمانداران ارائه تا ضمن مطالعه و بومی سازی نسبت به بازنگری و تهیه برش شهرستانی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
منبع دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۹۸

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی