برگزاری جلسه داخلی دفتر امور روستایی و شوراهای مورخه 31/6/98
برگزاری جلسه داخلی دفتر امور روستایی و شوراهای مورخه ۳۱/۶/۹۸
موفق مدیرکل امور روستایی و شوراها در جلسه داخلی دفتر امور روستایی و شوراها به تشریح برنامه های اشتغالزایی و طرح های درآمد زایی دهیاریها پرداخته و اذعان داشتن ایجاد اشتنغال پایدار و فراگیر در این استان از اولویت کاری دفتر روستایی می باشد که تاکنون در ۴ شهرستان جلسات مشترک با دهیاران برگزار که منتج به تهیه برنامه هفت گامه اشتغال پایدار روستایی گردیده وی تآکید کرد با تجمیع منابع مالی و تسهیلاتی استان از سرفصل های مختلف تخصیصی میتوان با هم افزایی دستگاهها، اشتغال قابل قبولی را در استان رقم زد و از همکاران دفتر مشارکت و کار تیمی برای محقق شدن این ماموریت بزرگ را خواستار شدند. در حاشیه این جلسه محمد عوض زاده به عنوان معاون امور دهیاریها و شوراهای دفتر به همکاران معرفی گردیدند.
موفق مدیرکل امور روستایی و شوراها در جلسه داخلی دفتر امور روستایی و شوراها به تشریح برنامه های اشتغالزایی و طرح های درآمد زایی دهیاریها پرداخته و اذعان داشتن ایجاد اشتنغال پایدار و فراگیر در این استان از اولویت کاری دفتر روستایی می باشد که تاکنون در 4 شهرستان جلسات مشترک با دهیاران برگزار که منتج به تهیه برنامه هفت گامه اشتغال پایدار روستایی گردیده وی تآکید کرد با تجمیع منابع مالی و تسهیلاتی استان از سرفصل های مختلف تخصیصی میتوان با هم افزایی دستگاهها، اشتغال قابل قبولی را در استان رقم زد و از همکاران دفتر مشارکت و کار تیمی برای محقق شدن این ماموریت بزرگ را خواستار شدند.
در حاشیه این جلسه جناب آقای محمد عوض زاده به عنوان معاون امور دهیاریها و شوراهای دفتر به همکاران معرفی گردیند.
 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
منبع دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۸۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی