طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستا
   بخشنامه بودجه ۹۴
   حقوق و مزایای دهیاران
   حقوق و مزایای مسئولین مالی
   شیوه نامه تشکیل نشست های مشورتی فرمانداران در امور دهیاری
   شیوه نامه تشکیل نشست های مشورتی بخشداران در امور دهیاری
   شیوه نامه تشکیل نشست های مشورتی دهیاران در امور دهیاری
   چارت پرسنلی دهیاری ها بر اساس درجه
   فرآیند صدور مجوز تاسیس دهیاری
   استخدام دهیاری ها
   آیین نامه مکاتبات دهیاری ها
   قرار داد اجاره ماشین آلات به دهیاری ها
   فروش ماشین آلات دهیاری
   آیین نامه مناقصات
   اصلاحیه آیین نامه برگزاری مناقصات
   اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری های کشور
   آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش
   آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و پرداخت مزایای اعضای شوراهای اسلامی
   حدنصاب معاملات دهیاری ها برای سال ۹۴
   دستورالعمل توزیع ماشین آلات و توزیع قیر از محل اعتبارات بند ح تبصره ۹ قانون بودجه ۹۴
   شیوه نامه ساماندهی ماشین آلات عمرانی و خدماتی
   فرم احداث بنا خارج از محدوده شهر
   شیوه نامه دفن پسماند
   دستورالعمل طرز تهیه اسناد و هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های دهیاری
   شرح خدمات طرح هادی
   دستورالعمل نحوه تملک اراضی روستایی
   دستورالعمل نحوه تملک اراضی روستایی
   دستورالعمل نحوه تملک اراضی روستایی
   دستور تدوین برنامه پنج ساله
   شیوه نامه بکارگیری مسئولین امور مالی دهیاری ها
   نقشه های اجرای ساختمان غسالخانه روستایی
   حقوق و مزایای دهیاران۹۴
   بخشنامه بودجه سال ۹۵
   فرم مرخصی و ماموریت دهیاران
   اصلاحیه جدید طرح مشارکت مردمی در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا
   ضوابط واگذاری پروژه های عمرانی و خدماتی به شرکت تعاونی دهیاری ها
   ضوابط اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی دهیاری ها به شرکت تعاونی دهیاری ها
   بسته راهنمای تهیه طرح های درآمدزای دهیاری ها
. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی