اخبار استانداری
قوانین و مقررات
نظرسنجی
دسترسی سریع
  •  اخبار
  •  روستا
              
مطالب و محتوای سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
    
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی
عبداله قدرتی
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی
رزومه استاندار

اخبار برگزیده